สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์ คือการไปกู้สินเชื่อจากธนาคารใหม่มาปิดหนี้ธนาคารเก่า ซึ่งนิยมใช้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อบ้าน คอนโด หรือสินเชื่อรถยนต์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้สินเชื่อที่เราผ่อนอยู่ มาดูกันนะคะว่า การรีไฟแนนซ์มีข้อดีอะไรบ้าง

1. ช่วยประหยัดเงินดอกเบี้ย
การรีไฟแนนซ์ จะช่วยลดภาระอัตราดอกเบี้ยที่เรากู้กับสถาบันการเงินเดิม ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินเป็นก้อนเลยทีเดียว เพราะค่าดอกเบี้ยจากสถาบันเดิมมักสูงขึ้นในปีหลังๆ ส่วนใหญ่สถาบันการเงินมักให้ปลอดดอกเบี้ย หรือมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยให้แค่ 3-5 ปี คุณสามารถรีไฟแนนซ์เพื่อประหยัดดอกเบี้ยได้อย่างมากมายเมื่อเปรียบกับไม่มีการรีไฟแนนซ์ในระยะยาว

2. ผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
แน่นอนการรีไฟแนนซ์ นอกจากลดเงินก้อนจากการเสียดอกเบี้ยโดยตรงแล้ว การผ่อนชำระก็สำคัญ เมื่อดอกเบี้ยลดลง ก็จะทำให้อัตรกราผ่อนชำระลดลงตามไปด้วย คุณจึงมีเงินเหลือสำหรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ หรือลงทุนด้านอื่นๆ ได้เพราะการผ่อนแต่ละเดือนลดลง 

3. ประวัติการผ่อนชำระไม่เสีย
เมื่อมีการรีไฟแนนซ์จะทำให้ภาระหนี้โดยรวมและค่างวดต่อเดือนลดลง ภาระหนี้ของคุณก็จะลดลงตาม ทำให้คุณสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาทุกครั้งมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เครดิตดี มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้การขอกู้ในครั้งต่อไปเป็นเรื่องง่าย

4. กู้สินเชื่อโฮมฟอร์แคช
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการขอวงเงินกู้เพิ่มได้ เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์ คุณสามารถนำเงินที่กู้เพิ่มได้มาใช้จ่ายอเนกประสงค์ เพราะวงเงินที่กู้เพิ่มได้นี้คือ ส่วนของเงินต้นที่คุณชำระไปแล้ว บวกกับส่วนต่างของราคาประเมินที่สูงขึ้น เพราะที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปมักจะมีราคาประเมินที่สูงขึ้นทุกปี   ซึ่งจะกู้เพิ่มได้มากหรือน้อยขึ้นกับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร ดังนั้นนอกจากจะรีไฟแนนซ์เพื่อประหยัดดอกเบี้ยแล้ว การขอกู้เพิ่มวงเงินโฮมฟอร์แคชจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ทำให้คุณได้เงินก้อนออกมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้

ยกตัวอย่าง
การคำนวณเงินเหลือจากการรีไฟแนนซ์ให้คร่าวๆ ไว้ดังนี้ 

จะเห็นได้ว่าการรีไฟแนนซ์ช่วยให้มีเงินเหลือมากพอที่จะใช้ในการชำระหนี้ของเก่า และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้อีกด้วย

สนใจรีไฟแนนซ์สามารถปรึกษา My Asset ได้ โทร 061 291 4265

{ "sender":{ "user_ref":"" // new field }, "recipient":{ "id":"" }, "timestamp":1458692752478, "postback":{ "title": "", "payload": "", "referral": { "ref": "", "source": "", "type": "OPEN_THREAD", } } }