ธอส. เริ่มปล่อยสินเชื่อ ทูเจน

ธอส. เริ่มปล่อยสินเชื่อ "ทูเจน" 
ให้ผ่อนยาวๆถึง 70 ปี

สำหรับหลักการเบื้องต้นสินเชื่อทูเจน

 

ปล่อยกู้ในอายุสัญญานาน 70 ปี จากปกติ 30-40 ปี เพื่อลดภาระค่างวดให้ลูกค้า

วงเงินยื่นกู้

-หากต้องการกู้ 1 ล้านบาท  ถ้าผ่อนชำระ 40 ปี ค่างวดประมาณ 5,000 ต่อเดือน
-แต่หากผ่อนได้นานสูงสุดถึง 70 ปี จะผ่อนชำระเดือนละ 2,500 - 3,000 บาท ต่อเดือน
-หากไม่ประสงค์กู้นานถึง 70 ปี สามารถเลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนได้ตามปกติ
 

หลักการพิจารณาอนุมัติ

-พิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา
-จากนั้นจึงพิจารณา ผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 18 ปีขึ้นไป เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
-ต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อย มีบ้านง่ายขึ้น

โดย ธอส.เปิดให้ยื่นกู้แล้ววันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 64