เกณฑ์คิดดอกเบี้ยใหม่ ที่คนกู้บ้านต้องรู้

แบงก์ชาติ ออกแนวปฏิบัติสำคัญเรื่องการชำระหนี้ ในส่วนของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดและการตัดชำระหนี้ โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อลดหนี้เสียและลดภาระหนี้ สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

 

คนไทยได้อะไรจากประกาศฉบับนี้

- ช่วยลด NPL ไม่ให้เร่งตัวสูงเกินจริง

- ช่วยให้การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างนี้ง่ายขึ้น

- คำนวณจากฐานของงวดที่ผิดนัดจริง เป็นธรรมกับทุกผ่ายมากขึ้น

- แรงจูงใจในระบบการเงินมีความสมดุลขึ้น ช่วยลดการฟ้องร้องดำเนินคดี

เรามาดูวิธีคิดจาก วีดีโอนช่าวช่องวัน

ขอบคุณข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ