สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ 0.59 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

{ "sender":{ "user_ref":"" // new field }, "recipient":{ "id":"" }, "timestamp":1458692752478, "postback":{ "title": "", "payload": "", "referral": { "ref": "", "source": "", "type": "OPEN_THREAD", } } }