เกล็ดความรู้เล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม เรื่องการทำสัญญา

*** การทำสัญญาคือการจ่ายเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ลูกค้าต้องขอใบเสร็จจากการจ่ายเงินทุกครั้ง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ***

 

มีเคสการโกงเงินบริษัทมากมายเป็นกรณีศึกษา การทำสัญญากับบริษัท ต้องโอนเงินให้บริษัทเท่านั้น ห้ามโอนให้กับ Sale หรือ คนขายเด็ดขาด เพราะอาจมีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่าง Sale ผู้ออกสัญญา กับ Sale ผู้ขาย ทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลัง

 

** จากประสบการณ์ การทำสัญญากับบุคคลธรรมดา มักไม่ค่อยมีปัญหา เพราะจะออกเป็นสัญญาเช่าระบุชื่อบุคคลนั้น แต่ควรดูให้แน่ชัดโอนให้กับบุคคลในสัญญาเท่านั้น ***

 

สรุป ไม่ว่าจะทำสัญญากับบริษัท หรือ ทำสัญญากับบุคคลธรรมดา ลูกค้าต้องสังเกตและดูให้ดีๆ การโอนเงินนั้นดีอยู่เพราะสามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ ดีกว่าเงินสด ฉะนั้นต้องจำไว้ว่า การโอนเงินชื่อบัญชีต้องตรงกับหน้าสัญญาเท่านั้น

{ "sender":{ "user_ref":"" // new field }, "recipient":{ "id":"" }, "timestamp":1458692752478, "postback":{ "title": "", "payload": "", "referral": { "ref": "", "source": "", "type": "OPEN_THREAD", } } }